Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου GIRP

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (Π.Σ.Φ.)

ΘΕΜΑ 1ο: Αναθεώρηση Φαρμακευτικής Νομοθεσίας σε Ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο

1.1. COCTAIL RECEPTION 15-11-2023 GIRP

Το GIRP θα φιλοξενήσει στην ετήσια φθινοπωρινή συνάντηση των μελών του και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ακολούθους Υγείας και άλλους βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τις 18:00 έως τις 20:00 CET την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Salon des Députés στις Βρυξέλλες.

Λάβετε υπόψη ότι το GIRP έχει διανείμει μια πρώτη πρόσκληση σε όλους τους ευρωβουλευτές και τους ακολούθους υγείας (συνημμένο έγγραφο Excel “MEP_HA λίστα προσκλήσεων”).

Προτείνουν τώρα να επαναληφθεί η αποστολή προσκλήσεων από τους εθνικούς εκπροσώπους του GIRP προς τους ευρωβουλευτές και τα μέλη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας. Αυτό το ρόλο έχει Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων (ΠΣΦ).

Για τη διευκόλυνση μας, έχουν ετοιμάσει ένα draft της πρόσκλησης για αποστολή.

“Subject: Reminder: Invitation to GIRP cocktail reception on addressing medicines shortages – 15 November, Brussels

Dear INSERT NAME OF MEP OR HEALTH ATTACHÉ,

We trust this message finds you well. We wish to extend our warmest regards and take this opportunity to remind you of the invitation previously sent to you on behalf of GIRP, the European Healthcare Distribution Association.

As outlined in GIRP’s previous communication, we cordially invite you to join us for an evening cocktail reception, “Future-Proofing Healthcare Distribution: Addressing Challenges, Ensuring Access,” which will be hosted alongside Dr. Cristian Busoi, MEP. This reception will serve as a crucial platform for exchange and collaboration among PANHELLENIC ASSOCIATION PHARMACEUTICAL WHOLESALERS as well as other healthcare distributors and stakeholders from across the European Union.

Event Details:

• Date: Wednesday, 15th November 2023
• Time: 18:00 to 20:00 CET
• Location: European Parliament Salon des Députés

In light of the recent challenges faced within the European Union concerning shortages of essential medicines, the knowledge and insights held by healthcare distributors have taken on a heightened significance. PANHELLENIC ASSOCIATION PHARMACEUTICAL WHOLESALERS is committed to working with authorities, patients, and supply chain partners to find harmonized measures that ensure safe, equitable, and timely access to medicines for EU patients.

In the context of the ongoing revision of the EU General Pharmaceutical Legislation, we look forward to fostering meaningful dialogues on how all stakeholders within the healthcare value chain can collaboratively address and alleviate the repercussions of medicine shortages on patients.

We genuinely hope you can join us for this important conversation. To confirm your attendance, kindly RSVP by replying to this email at your earliest convenience. If you have any questions or need additional information, please do not hesitate to contact Ms. Pauline Foucher, Executive Director, External Affairs, GIRP, at p.foucher@girp.eu.

We look forward to your positive response and hope to see you at the reception.

Kind regards,”

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές που έχει σταλεί ήδη η πρόσκληση και πρέπει να επαναληφθεί:

Mr. Emmanouil FRAGKOS ENVI ECR Greece emmanouil.fragkos@europarl.europa.eu
Mr. Petros KOKKALIS ENVI GUE/NGL Greece petros.kokkalis@europarl.europa.eu
Mr. Athanasios KONSTANTINOU ENVI NA Greece athanasios.konstantinou@europarl.europa.eu
Mr. Stelios KYMPOUROPOULOS ENVI (Substitute) EPP Greece stelios.kympouropoulos@europarl.europa.eu

Ms. Maria SPYRAKI ENVI
ITRE EPP Greece maria.spyraki@europarl.europa.eu
Mr. Nikos PAPANDREOU ENVI S&D Greece nikos.papandreou@europarl.europa.eu

Δεν έχει σταλεί στα μέλη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας.

Επίσης, θα πρέπει να αποφασισθεί η συμμετοχή του ΠΣΦ στην εκδήλωση. Επειδή ήμουν παρούσα στην προηγούμενη συνάθροιση που πραγματοποιήθηκε, προτείνω να παραστεί κάποιο μέλος του ΔΣ αυτή τη φορά.

1.2. Αποστολή επιστολών προς τις αρχές (ΕΟΦ)

Μετά από παρακίνηση του GIRP, με την οποία συμφωνώ, τα μέλη του σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ανέλαβαν να έρθουν σε επαφή με τις εθνικές αρχές ή/και κατά τόπο συλλόγους φαρμακοποιών προκειμένου να υπάρξει συζήτηση και συνεργασία για την προώθηση των κοινών θέσεων.

Επισυνάπτω σχετικό υπόδειγμα επιστολής προς τον ΕΟΦ.

1.3. Αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας –
ΚΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221 (ΦΕΚ Β΄ 1049/2013)

Πέραν της αναθεώρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας που «τρέχει» σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην οποία είναι σημαντικό να γίνουν παρεμβάσεις, είναι εξίσου σημαντικό να αλλάξει η διαδικασία χορήγησης αδειών χονδρικής πώλησης σε εθνικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, στο άρθρο 104 απαριθμούνται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τις φαρμακαποθήκες. Η λίστα αυτή είναι απαρχαιωμένη και ανεπίκαιρη, καθώς έχει τροποποιηθεί άρδην η διαδικασία αδειοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις οικείες Δ/νσεις των Περιφερειών. Δεν είναι σκόπιμο να ζητούνται Οικοδομική άδεια, θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομία, Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας ή βεβαίωση του οικείου Δήμου περί επιτρεπόμενης χρήσης γη, όταν έχει προηγηθεί η διαδικασία γνωστοποίησης που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά.

Γενικά, η αλλαγή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης, όπως και η θέσπιση των σχετικών παράβολων, συζητείται επί σειρά ετών εντός και εκτός του ΕΟΦ προκειμένου να υπάρξει εξ ορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας, αλλά και να αποτρέπεται η είσοδος «καιροσκόπων» στο χώρο του χονδρεμπορίου. Δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος.

Μήπως είναι η στιγμή να επανέλθει ως ζήτημα ? Πιθανώς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποιες φαρμακαποθήκες δεν εγγράφονται καν ως μέλη στον Π.Σ.Φ. όπως οφείλουν; Επίσης ο σύλλογος δεν παρίσταται στην αρχική επιθεώρηση ανοίγματος φαρμακαποθήκης. Τέλος θα ήθελα να επαναφέρω το θέμα της διοργάνωσης συνεδρίων από τον σύλλογο, όπως παλιότερα. Είναι ένα πολύ καλό μέσο για την προώθηση της εικόνας του συλλόγου προς τα έξω.

ΘΕΜΑ 2ο: Περί Αποθεμάτων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ζητείται η υποβολή των αποθεμάτων ανά φαρμακαποθήκη για συγκεκριμένο κατάλογο προϊόντων που αναρτώνται στη σχετική πλατφόρμα. Η νομική βάση είναι το άρθρο 12Α του ν.δ. 96/1973, όπως ισχύει.

«Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, μετά την απαγόρευση, λόγω ελλείψεων, των εξαγωγών συγκεκριμένων φαρμάκων, οφείλουν να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. τα αποθέματα τους για τα φάρμακα αυτά και να τα διαθέσουν άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση. Σε όποιον, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, εξάγει ή συλλέγει φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.»

Δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα:

1. Τα φάρμακα που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται πράγματι στην απαγόρευση εξαγωγών ? Είναι σε έλλειψη ?
2. Τα στοιχεία που υποβάλλονται τίθενται υπό επεξεργασία και εξάγονται συμπεράσματα ? Δεν πρέπει να τα γνωρίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (Π.Σ.Φ.) ?
3. Είναι γνωστά τα αποθέματα των φαρμακευτικών εταιρειών στα αντίστοιχα φάρμακα ?
4. Εφόσον η διαδικασία αυτή παγιωθεί, δεν πρέπει να γίνει μέσω API ώστε να μην δαπανώνται πολύτιμες ανθρωποώρες ?

Επιπλέον, η επεξεργασία των στοιχείων για τα αποθέματα, αλλά και για τις εξαγωγές των φαρμάκων από το χονδρεμπόριο γίνεται πλέον σε επίπεδο Επιτροπής Παρακολούθησης Ελλείψεων Φαρμάκων στην οποία προστέθηκε ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είναι ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με αναπληρωτή τον ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛ, Γενικό Διευθυντή του ΣΦΕΕ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ιστοσελίδα Π.Σ.Φ.

Για την ενημέρωση των μελών είναι σημαντική η ανανέωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου με ταυτόχρονη δημιουργία forum ή κάτι ανάλογο μόνο για τα μέλη όπου θα δίνονται πληροφορίες και θα ανταλλάσσονται απόψεις.