Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΝΦΑΡΕΛ

Σήμερα 6-4-2019 και ώρα 10:30 συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Π.Σ.Φ. στην φαρμακαποθήκη ΕΝΦΑΡΕΛ για την διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Τον λόγο πήρε πρώτη η Πρόεδρος κα Ε. Μαρκάκη, η οποία καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του φαρμάκου, τονίζοντας παράλληλα την άμεση ανάγκη αντίδρασης στο νέο νομοσχέδιο που προτείνεται από το Υπουργείο Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό διάβασε στην αίθουσα τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του δικηγόρου κου Αραχωβίτη σχετικά με το εν λόγω νόμο.

Στην συνέχεια ο κ. Σκυλακάκης αναφέροντας τις  μεγάλες αλλαγές που θα επιφέρει το νέο νομοσχέδιο στο φάρμακο,  τόνισε την επιτακτική ανάγκη για αποκλειστική χρήση μέρους των ΜΜΕ προς όφελος των συμφερόντων του συλλόγου.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζονται άμεσα αρκετά χρήματα από το αποθεματικό του συλλόγου, ποσά τα όποια δεν υπάρχουν λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης κάποιων μελών να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο. Έτσι πρότεινε μία έκτακτη εισφορά, της οποίας τα χρήματα θα διατεθούν σε βάθος 2 χρόνων για την επικοινωνιακή εικόνα του ΠΣΦ στα ΜΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα πρότεινε,  μετά από απόφαση του ΔΣ, τον καθορισμό 2 κλίμακων έκτακτης εισφοράς, έως 30.000.000€ τζίρο  500€ και από 30.000.001€ τζίρο και πάνω 1500€ για κάθε φαρμακαποθήκη εφάπαξ πλέον των ετήσιων συνδρομών της.

Επιπλέον υπενθύμισε ότι σε κάποια Γ. Συνέλευση το 2011, είχε πάλι αποφασιστεί μία έκτακτη εισφορά για τον ίδιο λόγο, η οποία από κάποιους εισπράχθηκε αλλά όχι από το σύνολο των μελών. Ζήτησε λοιπόν την συγκατάθεση των μελών της ΓΣ, προκειμένου να εξουσιοδοτήσουν το ΔΣ να εισπράξει τις καθυστερούμενες αυτές έκτακτες εισφορές του 2011.

Τον λόγο κατόπιν πήρε η κα Γράψα, η οποία τόνισε και η ίδια την άμεση ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού lobby στα ΜΜΕ.

Ο κ. Φυλακτίδης, Αντιπρόεδρος του συλλόγου, αφού συμφώνησε με τα παραπάνω, άλλαξε θέμα και ενημέρωσε τα μέλη για την συνάντηση που είχε στον ΕΟΦ σχετικά με το νέο σύστημα υποβολής  των ελλείψεων στο site του ΕΟΦ από οποιονδήποτε (ασθενείς, φορείς, συλλόγους κ.α.). Με βάσει αυτές τις καταγγελίες, εξετάζοντας τες, θα μπορεί ο ΕΟΦ να λαμβάνει τα κατάλληλα κατ’ αυτόν μέτρα για την επάρκεια στην αγορά (π.χ. απαγορεύσεις εξαγωγών κ.α.).

Μιλώντας τελευταίος ο ταμίας κος Βασιλάκος, επισήμανε το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανέλυσε ο ίδιος.

Τα μέλη συμφώνησαν στην ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρής θετικής εικόνας του ΠΣΦ προς τα ΜΜΕ, όπως φαίνεται και από την άποψη του κου Μονοκρούσου αλλά και του κου Παπανικολόπουλου, ο οποίος τόνισε ότι τα δημοσιεύματα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένο target group στον τομέα της υγείας και να εκπονηθούν από έμπειρους επαγγελματίες του είδους,  ώστε να αξιοποιηθούν σωστά τα ποσά που θα διατεθούν.

Στο τέλος τέθηκαν τα 2 παρακάτω θέματα σε ψηφοφορία δια ανάτασης των χειρών.

  1. Είσπραξη έκτακτης εισφοράς 2019
  2. Είσπραξη έκτακτης εισφορά 2011

 

Σύσσωμο το σώμα των μελών έδωσε την θετική του ψήφο, εξουσιοδοτώντας τα μέλη του ΔΣ να εισπράξουν τα εν λόγω ποσά, πλέον των ετήσιων συνδρομών, προς την επικοινωνιακή ανασυγκρότηση του συλλόγου.

Πριν λήξει η συνεδρίαση, ο κ. Σκυλακάκης έβαλε στο τραπέζι και το θέμα της καταγραφής στοιχείων από τον ΕΟΦ των πωλήσεων μεταξύ των φαρμακαποθηκών.

Κατόπιν έληξε η συνεδρίαση.