Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 4/08/23

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης υπέβαλε σήμερα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολου Βαλτά και έχουν κινηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με τις τελευταίες δημοσιευθείσες στο διαδίκτυο δηλώσεις του.
Όταν αντί να αντιμάχονται με επιχειρήματα σε θεσμικό επίπεδο, επιλέγουν να πλήττουν την προσωπική τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη των θεσμικών μας προσώπων δημιουργώντας κίβδηλη εικόνα για αυτά και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια εικόνα τους για ιδιοτελείς σκοπούς, τότε τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη .