Απάντηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκών προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Προς
Παν/νιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ΝΠΔΔ
Πειραιώς 134 Αρ. Πρωτ.: 5793
Αθήνα Αθήνα, 21/08/23

Αξιότιμες κυρίες/ κύριοι,

Σε απάντηση της επιστολής σας με Αρ.Πρωτ. 3026/6.07.2023, σχετικά με την παρακράτηση του πόρου 0,4% υπέρ του ΠΦΣ και την αποστολή τιμολογίων των ετών 2018-2022, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,4% επί της χονδρικής τιμής των φαρμάκων, αποτελεί πόρο του Συλλόγου σας και υπόχρεοι για την καταβολή του είναι οι φαρμακοποιοί μέλη σας, στους οποίους αποδίδεται ως βοήθημα κατά την αποχώρησή τους.
Ωστόσο τα μέλη μας αναγκάζονται να προκαταβάλλουν κατά την αγορά των φαρμάκων ,το ποσό του παραπάνω πόρου, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται αδικαιολόγητα η οικονομική και διοικητική λειτουργία τους με την απασχόληση επιπλέον προσωπικού που είναι απαραίτητο για την διαχείρισή του, ο οποίος όμως αφορά αποκλειστικά εσάς και τα μέλη σας.
Αν και τα μέλη μας, σας υποβάλουν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται για την επιστροφή του πόρου, τα οποία έχετε κάθε δυνατότητα να ελέγξετε εντός των νόμιμων προθεσμιών που τάσσονται, καθυστερείτε μέχρι σήμερα και αδικαιολόγητα την επιστροφή του πόρου, πέραν των νόμιμων προθεσμιών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική τους θέση.
Στα πλαίσια αυτά, με την παραπάνω επιστολή σας, προς όλα τα μέλη μας, ζητάτε γενικά να σας αποσταλούν τα τιμολόγια των ετών 2018-2022, επειδή όπως αόριστα αναφέρετε, εντοπίσατε τιμολόγια με προϊόντα που δεν υπόκεινται στην παρακράτηση του πόρου 0,4%, χωρίς οποιαδήποτε άλλη στοιχειώδη εξειδίκευση, καταστρατηγώντας με τον τρόπο αυτό τις νόμιμες και συμφωνημένες διαδικασίες για την επιστροφή του πόρου και καθυστερώντας ακόμη περισσότερο την επιστροφή του πόρου.
Παρόλα αυτά ο Σύλλογος μας και τα μέλη μας είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε έλεγχο επιθυμείτε, όπως τυχόν προβλέπεται, στην έδρα της κάθε επιχείρησης.

Δεν είναι δυνατόν όμως να ζητάτε από όλα τα μέλη μας που υποβάλλουν αιτήματα για την επιστροφή του πόρου που δικαιούνται, να σας προσκομίζουν γενικά και αόριστα όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδώσει και μάλιστα για 5 έτη επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα την λειτουργία τους.

Κατανοείτε επίσης, ότι αυτά αποτελούν επιχειρηματικά μυστικά της κάθε φαρμακαποθήκης που σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο να διαρρεύσουν, όταν μάλιστα πολλά μέλη του Συλλόγου σας είναι και μέλη συνεταιρισμών φαρμακοποιών που είναι ανταγωνιστές των μελών μας. Επιπλέον, είναι άδικο και παράλογο να τιμωρείται ολόκληρος ο κλάδος για ενδεχόμενες παραλείψεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Εν όψει των ανωτέρω, έχετε την συγκατάθεση του Συλλόγου και των μελών μας να πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε έλεγχο της αρμοδιότητάς σας κατά τα τυχόν ρητά προβλεπόμενα στο νόμο, στην έδρα της κάθε επιχείρησης για την οποία έχετε αποδείξεις ή βάσιμες υποψίες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.

Σας δηλώνουμε τέλος ότι είμαστε στην διάθεσή σας για την επίλυση του ζητήματος και σας καλούμε στα πλαίσια της λογικής και του αμοιβαίου σεβασμού, όπως αρμόζει σε δύο συλλόγους Ν.Π.Δ.Δ, να αναζητήσετε κάποιον άλλο τρόπο να εισπράττετε τις εισφορές των μελών σας, γιατί με τον τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα εκτός του ότι είναι άδικος για εμάς και τα μέλη σας, επιβάλλει στις φαρμακαποθήκες δυσανάλογη οικονομική και λειτουργική επιβάρυνση.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ