Επιστολή προς Janssen‐Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Προς την
«Janssen‐Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.»
Λ. Ειρήνης 56
151 21 Πεύκη
Αθήνα

Αρ. Πρωτ.: 5657
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2022
Κοινοποιούμενη προς:
1. Τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη
2. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ. Δημήτριο Φιλίππου
3. Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολο Βαλτά

ΘΕΜΑ: Η από 1/3/2022 επιστολή σας.
Κύριοι,
Σχετικά με την από 1/3/2022 επιστολή της εταιρίας σας, η οποία γίνεται μεν υπό τον μανδύα της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τον ομαλό και κατάλληλο εφοδιασμό της αγοράς από μέρους σας ως Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων Risperdal Consta και Xeplion και η οποία τέθηκε υπόψη του Συλλόγου μας σημειώστε τα παρακάτω:
Στην παραπάνω επιστολή σας η οποία προφανή σκοπό έχει όχι την κατάλληλη και συνεχή προμήθεια των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων προκειμένου να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά, αλλά αποκλειστικά και μόνο την αντιμετώπιση – κάλυψη της δικής σας αδυναμίας (στην οποία σαφώς αναφέρεσθε) να ανταποκριθείτε εντός των ορίων της ευθύνης σας πλήρως και συνεχώς στις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών και να καλύπτετε τις ανάγκες των ασθενών σε εθνικό επίπεδο.
Με σκοπό τα πιο πάνω, ανακοινώνετε μονομερώς, αυθαίρετα και παράνομα ότι αρνείστε να εφοδιάζετε (και μάλιστα όπως αναφέρετε σε επείγουσες περιπτώσεις) τα έχοντα ανάγκη των εν λόγω φαρμάκων φαρμακεία και τους ασθενείς αυτών ως από το νόμο οφείλετε.

Αντίθετα ως αυτόκλητοι ρυθμιστές μιας ελεύθερης αγοράς και προφανώς λειτουργώντας σε συμφωνία με άλλους (άγνωστους σε εμάς προς το παρόν) σεις θα
κατευθύνετε τα φαρμακεία σε χονδρέμπορους επιλογής σας των οποίων και το απόθεμα θα γνωρίζετε προφανώς συνεργαζόμενοι με αυτούς σε διαφορετικό επίπεδο από τους λοιπούς χονδρεμπόρους – φαρμακαποθήκες (άλλως πώς;).
Τέλος δε και με προφανή σκοπό την νομιμοποίηση των ενεργειών σας επικαλείσθε αόριστα πρόσφατη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, χωρίς να αναφέρετε περαιτέρω τι ακριβώς γνωστοποιήσατε και αν ο ΕΟΦ ενέκρινε τα όσα ισχυρίζεσθε ότι γνωστοποιήσατε και θα εφαρμόσετε.
Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι τα παραπάνω αποτελούν εκ μέρους σας προσπάθεια «νομιμοποίησης» της αδυναμίας σας να εφοδιάζετε πλήρως, ομαλώς και κατάλληλα την αγορά με τα εν λόγω σκευάσματα μέσω της τακτικής αποκλεισμού φαρμακαποθηκών, που σεις θα επιλέγετε, από τον εφοδιασμό με τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα κατευθύνοντας ταυτόχρονα τα φαρμακεία σε συγκεκριμένους χονδρεμπόρους της αρεσκείας σας τους οποίους θα εφοδιάζετε προφανώς με αυξημένες ποσότητες.
Δεδομένων των ανωτέρω και όσων αναφέρετε στην επιστολή σας, σας καλούμε να μας γνωρίσετε:
α) Αν έχετε προβεί σε συμφωνίες για αυξημένο εφοδιασμό με φαρμακαποθήκες και λοιπούς χονδρεμπόρους και με ποιούς, σε τρόπο ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζετε το απόθεμα τους προκειμένου να κατευθύνετε σε αυτούς τα έχοντα ανάγκη εφοδιασμού φαρμακεία.
β) Σε περίπτωση ανυπαρξίας τέτοιων συμφωνιών ζητούμε να μας διευκρινίσετε με ποιό τρόπο θα γνωρίζετε σε πραγματικό χρόνο το απόθεμα των φαρμακαποθηκών ούτως ώστε να κατευθύνετε εκεί τα έχοντα ανάγκη εφοδιασμού φαρμακεία.
γ) Σε τι αναφέρεται η γνωστοποίηση στον ΕΟΦ για την οποία γίνεται λόγος στην επιστολή σας και ποιά η απάντηση του ΕΟΦ.
Η παρούσα επιστολή λόγω και της σοβαρότητας του θέματος, κοινοποιείται στον κ. Υπουργό της Υγείας και στον κ. Πρόεδρο του ΕΟΦ προκειμένου να παρέμβουν για την εφαρμογή των νομίμων έναντι της πρόδηλα παράνομης και καταχρηστικής τακτικής και συμπεριφοράς σας.

Ειδικά για τον κ. Πρόεδρο του ΕΟΦ παρακαλούμε όπως μας χορηγήσει αντίγραφα της εκ μέρους της «Janssen‐Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.» γνωστοποίησης και της απάντησης του ΕΟΦ σε αυτήν.
Ταυτόχρονα για την ενημέρωση και για τις δικές του ενέργειες η παρούσα κοινοποιείται και προς κ. Πρόεδρο του ΠΦΣ καθόσον αφορά τα μέλη του.
Σας δηλώνουμε τέλος ότι παράνομες πρακτικές και προσπάθειες χειραγώγησης της αγοράς, οι οποίες αποσκοπούν στην δημιουργία πλασματικής επάρκειας σε τρόπο ώστε να εμφανίζεσθε ότι ανταποκρίνεσθε στις νόμιμες υποχρεώσεις σας, μας βρίσκουν απόλυτα αντίθετους και υπό την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας ζητούμε όπως παραιτούμενοι από αυτές και ανταποκρινόμενοι στις νόμιμες υποχρεώσεις σας να προβαίνετε εφεξής κατά νόμο χωρίς όρους και προϋποθέσεις στον συνεχή, ομαλό και κατάλληλο εφοδιασμό της αγοράς.

Για τον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ