Δελτίο Τύπου

Οι φαρμακαποθηκάριοι της Ελλάδας εκφράζουμε την απόλυτη αγανάκτησή μας για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για την απόφαση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων, ιδίως σε ότι αφορά την προώθηση των συνεταιρισμών και της “δήθεν” κοινωνικής οικονομίας.
Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση θεσμοθετεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό, δίνοντας άμεσο προβάδισμα στους φαρμακευτικούς συνεταιρισμούς, την στιγμή που στο χώρο του χονδρεμπορίου φαρμάκων ήδη λειτουργούν περίπου 100 φαρμακαποθήκες με περισσότερους από 1500 εργαζομένους, και οι οποίες οδηγούνται σε μαρασμό και κλείσιμο, παρά την σημαντική τους συμβολή στην εθνική οικονομία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP για το 2014, οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες συνέβαλαν:
– με την καταβολή φόρου εισοδήματος ύψους 8.412.829 ευρώ, έναντι 1.650.373 ευρώ που κατέβαλαν οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών, (ποσοστό 84% έναντι 16%) και
– με την παροχή πιστώσεων στην αγορά (απαιτήσεις από πελάτες) ύψους 348.390 ευρώ, έναντι 167.676 ευρώ των συνεταιρισμών φαρμακοποιών, (ποσοστό 67%, έναντι 33%).
Τα στοιχεία αυτά, καταδεικνύουν ότι οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, οι οποίες κατέχουν τη διανομή του 55% των φαρμάκων της αγοράς, χρηματοδοτούν τον ΕΟΠΥΥ, παρέχοντας διπλάσιες πιστώσεις στην αγορά των φαρμακείων, έναντι των πιστώσεων των συνεταιρισμών στα μέλη τους, ενώ παράλληλα πληρώνουν το 84% των φόρων που καταβάλλει στο κράτος, ο κλάδος του χονδρεμπορίου φαρμάκου, συνολικά.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων, ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού άμεσα, για την διευθέτηση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, πριν η χώρα οδηγηθεί σε διασυρμό με την προσφυγή του κλάδου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.