Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την συνέντευξη που έδωσαν από κοινού
η Πρόεδρος κα Μαρκάκη με τον Γ. Γραμματέα κο Σκυλακάκη
στο ένθετο υγεία της real news (4-12-16).

Ανάκτηση PDF