Η φαρμακαποθήκη PROFARM AE (δ/νση: Αγαμέμνωνος 51-53, Καλλιθέα) ζητάει παραγγελιολήπτρια με εμπειρία στον χώρο,

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2160007200 κα Μαστοράκη.