ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 22-12-17

Ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ», παρακολουθεί την επικείμενη ψήφιση της τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δυστυχώς με την πιο πάνω τροπολογία επαναφέρονται βασικές ρυθμίσεις της με αριθμό Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 απόφασης των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου», η οποία ακυρώθηκε με την με αριθμό 1804/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έτσι επαναφέρεται και πάλι η διάταξη για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου σε συνεταιρισμούς φαρμακοποιών που είναι μέλη της Ο.Σ.Φ.Ε., δηλαδή σε συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες ενώ αποκλείει τις ιδιωτικές. Ανοίγει ουσιαστικά την κερκόπορτα για την ίδρυση φαρμακείων από ανώνυμες εταιρίες, πράγμα που υποτίθεται ότι απαγορεύει.
Η διάταξη αυτή παραβιάζει το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλοντας ανεπίτρεπτα περιορισμό στην ελευθερία εγκατάστασης, και το ωφέλιμο αποτέλεσμα των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, ενώ προσβάλλει άμεσα τον ανταγωνισμό.

Δεν βοηθά την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας ούτε στην απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, αλλά ενισχύει με τρόπο ανεπίτρεπτο και παράνομο τα μέλη της Ο.Σ.Φ.Ε. που γίνονται ρυθμιστές της φαρμακευτικής αγοράς ενώ ταυτόχρονα αδικεί και τα μη συνεταιρισμένα φαρμακεία.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, είναι το όργανο που εκφράζει τις φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα. Είναι σταθερά και κάθετα αντίθετος με την νέα τροπολογία περί ιδρύσεως φαρμακείων, η οποία δίνει το δικαίωμα σε ιδιώτες μη φαρμακοποιούς να ιδρύουν φαρμακεία. Διακηρύσσει προς πάσα κατεύθυνση ότι το φαρμακείο πρέπει να ανήκει και να το διαχειρίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος επιστήμονας φαρμακοποιός.

Όπως πράξαμε και στο παρελθόν και με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των φαρμακοποιών και των μελών μας, θα αντιταχθούμε στην παράνομη και παράλογη αυτή διάταξη και θα προσφύγουμε για την ακύρωση της καθώς και για την ακύρωση κάθε πράξης που θα εκδοθεί σε εκτέλεση της διάταξης αυτής.
Η Πρόεδρος
Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ

O Γ. Γραμματέας
Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ