Στον Ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ανακτήσετε σε μορφή PDF τον εσωτερικό κανονισμό που διέπει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων.

Ανάκτηση καταστατικού

Ενώ μπορείτε να δείτε την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού από το υπουργείο Υγείας πατώντας Εδώ.