Δελτία τιμών

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Νέα Φάρμακα)

Ανώτατες τιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης για όλη την Ελληνική επικράτεια.

29/12/2014|

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Αυγούστου 2014 και Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων

ΥΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΝΕΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

26/11/2014|

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 12-8-2014

ΥΑ ΔΤΦ 12.08.2014

ΔΤΦ 12-08-2014

12/08/2014|

Τροποποίηση του οικ. 49517/04-06-14 ΥΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ 30 06 2014

30/06/2014|

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 4-6-2014

  ΥΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ 04 06 2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ 2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ_11_02_2014

04/06/2014|

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 12-02-2014

  
YA_DTF_11022014

PRICELIST_20140211 (2)

11/02/2014|