Παρέμβαση του Υπ. Υγείας για το ωράριο λειτουργίας ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας Από τις 11 Απριλίου δεν υπάρχουν πίνακες εφημεριών στην πόλη της Πάτρας παρα μόνο για Κυριακές και αργίες, ως είμαστε υποχρεωμένοι, καθώς και διανυκτερεύοντα καθημερινά φαρμα κεία. Οι υπόλοιπες ημερήσιες ώρες θα καλυφθούν από το ατο μικό ωράριο του κάθε συναδέλφου το οποίο θα αναρτά στην πρό σοψη του φαρμακείου του. Τα παραπάνω διαμηνύει η διοίκηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαίας προς τον Υπουργό Υγείας, με χθεσινή του επιστολή με αφορμή το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων στην Πάτρα. Οπως αναφέρει η διοίκηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου, μι κρή αριθμητικά, αλλα ισχυρή χωροταξικά και οικονομικά ομάδα συ ναδέλφων, αποφάσισε για πρώτη φορά στο σύλλογο μας να ενερ γοποιήσει το ατομικό ωράριο του νόμου Γεωργιάδη, τον οποίο υπενθυμίζουμε πως ρητά είχατε δεσμευτεί και εσείς προσωπικά πως θα καταργήσετε. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. Αχάίάς δεν πρόκειται να επιτρέψει τη θεσμική διάλυση συλ λόγου και την οικονομική εξόντωση του μικρομεσαίου φαρμα κείου, επιτρέποντας μέσω της απορρύθμισης να δημιουργήσουν δεσπόζουσα θέση οι λεγόμενοι ισχυροί ‘συνάδελφοΓ. Συνεπώς, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να αντιληφθείτε κ. Υπουργέ, εσείς και το επιτελείο σας, ότι θεσμικά τους φαρμακοποιούς εκπροσω πούν μόνο ο ΠΦΣ και τα κατά τόπους πρωτοβάθμια όργανα. Εκτρώ ματα τύπου ΦΑΝΙΕ και τα συμφέροντα τους, μπορεί να έχουν μεν πρόσβαση στην τρόικα (μόνο ) και να μπορούν δυνητικά να ενο χλήσουν τον κυβερνητικό σας ύπνο, όμως δεν εκφράζουν το θε σμοθετημένο από την πολιτεία όργανο που είναι ΝΠΔΔ και σύμ βουλος σας. Είστε κατά τη γνώμη μας υποχρεωμένος να επιλέ ξετε μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Ή με το μικρομεσαίο ελ ληνικό φαρμακείο και τον αυτοαπασχολούμενο φαρμακοποιό που με το πυκνό δίκτυο φαρμακείων αλλά και εφημεριών κάλυπτε ως τώρα τις υγειονομικές ανάγκες της χώρας ή με τους ελάχιστους οικονομικά κανίβαλους, οι οποίοι επιδιώκουν να εξοντώσουν τα ήδη εξαθλιωμένα μικρομεσαία φαρμακεία . Αναφέρουν μάλιστα προς τον Υπουργό ότι στην πρώτη περίπτωση είναι υποχρεωμέ νος να νομοθετήσει τηρώντας τις δεσμεύσεις του και στη δεύτερη περίπτωση να επιστρατεύσει τους φαρμακοποιούς στην Αχαία. Τέ λος, αποσαφηνίζουν πως η διοίκηση και η Γ.Σ. του Φ.Σ. Αχάίάς δεν θα επιτρέψουν το χάος της Αττικής να έρθει και στην Πάτρα, ενώ δηλώνουν πως θα φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, μόνο ως προς τα στοιχειώδη.
ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΩΝ 02/04/2016