Πρωτοβουλίες για τη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τη βιομηχανία, συζητήθηκαν σε συνάντηση της υφυπουργού Βιομηχανίας Θεοδώρας Τζάκρη με τον αναπληρωτή υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη.

Ο κ. Φωτάκης αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας που δρομολογούνται, καθώς και στη δημιουργία του νέου Εθνικού Ταμείου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΤΈΚ) μέσω του οποίου θα ενισχύεται και η διασύνδεση με τη Βιομηχανία. Η υφυπουργός Βιομηχανίας σημείωσε ότι μέσω του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ του νέου ΕΣΠΑ δίνεται έμφαση στη χρηματοδότηση τέτοιων συνεργατικών σχηματισμών.

Τα επόμενα βήματα που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν: Τη μελέτη και υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου διασύνδεσης Έρευνας και Βιομηχανίας, μέσω συνεργατικού σχήματος στον κλάδο του βαμβακιού, τη μελέτη και υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου δικτύωσης και συνεργατικών σχημάτων στον χώρο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τη διερεύνηση συγκεκριμένων δράσεων ενίσχυσης των δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και της διασύνδεσης με τη Βιομηχανία στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων και ποτών.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 26/11/2015