Η ελληνική εταιρεία Genepharm επέλεξε την πλατφόρμα Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΒΙ) της QlikView. Η Ergologic, πιστοποιημένος συνεργάτης της QlikView Hellas, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής, αποτέλεσε την τελική επιλογή της Genepharm. Σκοπός του έργου είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης της εταιρείας για το σύνολο των τμημάτων της, μέσω της άντλησης στοιχείων από όλες τις πηγές δεδομένων του οργανισμού.

DAILY FAX 25/02/2016