Τη συνεργασία της με τη Rontis Corporation S.A ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία ELPEN ΑΕ, για την αποκλειστική προώθηση και διανομή των προϊόντων Βρεφικής Διατροφής Rontamil, στην ελληνική επικράτεια, από την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Η Rontis ανέπτυξε και παράγει την οικογένεια προϊόντων βρεφικής διατροφής Rontamil, την οποία μέχρι σήμερα προωθούσε και διένειμε στην ελληνική αγορά μέσω της θυγατρικής της Rontis Hellas ΑΕΒΕ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η φαρμακοβιομηχανία ELPEN, μέσω της διάθεσης της πλήρους γκάμας των προϊόντων βρεφικής διατροφής Rontamil, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα παιδιατρικά προϊόντα που ήδη διακινεί, ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στον παιδίατρο με ένα ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων.

Capital 2/11/2015