Επιστροφή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας, άρση των προστατευτικών διατάξεων στην τιμολόγηση γενόσημων που κυκλοφόρησαν πριν από το 2012 με μείωση των τιμών τους στο 50% καθώς και επέκταση του clawback για φάρμακα, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις και το 2016, ζήτησε χθες η ομάδα Υγείας της τρόικας από το υπουργείο Υγείας. Πιο αναλυτικά, στη χθεσινή πο λύωρη συνάντηση των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας με υπηρεσια κούς παράγοντες του υπουργείου Υγείας και στελέχη φορέων, η ατζέντα αφορούσε τα προαπαιτούμενα μέτρα για τα οποία είχε συμφωνήσει η κυ βέρνηση μετά το δημοψήφισμα. ‘ Ετσι, η πλευρά της τρόικας ζήτησε να επα νέρθει άμεσα η συνταγογράφηση μόνο της δραστικής ουσίας και όχι της εμπορικής ονομασίας του φαρμάκου χωρίς καμία εξαίρεση. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει αλλαγές στην τιμολόγηση των φαρ μάκων, των διαγνωστικών εξετάσεων και των εισπρακτικών μέτρων. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να μειωθεί η τιμή όλων των φαρμάκων που έχουν χάσει την πατέντα τους κατά 50% και να καταργηθεί η προστασία στην τιμή των γενοσήμων που πήραν άδεια κυκλοφορίας πριν από το 2012. Ζητήθηκε επίσης η επανεξέταση και ο περιορισμός όπου απαιτείται στις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων. Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη ζητήσει από τους γιατρούς να συζητήσουν την ανακοστολόγηση των 694 εξετάσεων που αποζημιώνει, στοχεύοντας σε ετήσια εξοικονόμηση 50 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα υγείας οι Θεσμοί αναφέρθηκαν στη διατήρηση του φορολογικού μέτρου του clawback (αυτόματη επιστροφή του ποσού της υπέρβασης της δαπάνης είτε για νοσήλια είτε για διαγνωστικές εξετάσετς) στις ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα αλλά και στις φαρμακευτικές εταιρείες και το 2016. Επίσης, συζητήθηκε η αναγκαιότητα της είσπραξης των ποσών για το 2014 και για το τρέχον έτος.

Ιδιοκτησιακό φαρμακείων

Αντίθετα στη χθεσινή συνάντηση δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα των φαρμακείων και συγκεκριμένα στις αλλαγές αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Χθες, πάντως, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προχώρησε σε νέα προ ειδοποίηση προς την κυβέρνηση ότι οι φαρμακοποιοί θα σταματήσουν την πίστωση στον ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, ζητούν να συμμετάσχουν σης δια πραγματεύσεις που αφορούν τα ζητήματα της λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς, με επτμήκυνση του χρόνου διαπραγμάτευσης. Ταυτόχρονα διεκδικούν να εξοφληθούν άμεσα τα οφειλόμενα πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥ που αφορούν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο αλλά και τα υπόλοι πα των οφειλομένων από το… 2011. Σε αντίθετη περίπτωση, υπογραμμίζουν, οι φαρμακοποιοί δεν θα ανε χτούν άλλο τον εμπαιγμό και δεν θα συνεχίζουν να στηρίζουν ιον ΕΟΠΥΥ, γιατί τα οικονομικά και ψυχικά αποθέματά τους έχουν εξαντληθεί.

ΕΟΠΥΥ

Στο μεταξύ, σε επίσχεση παροχής υπηρε σιών προχωρούν από τη Δευτέρα έως και την Πα ρασκευή 7 Αυγούστου, οι συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ εξαιτίας των οφειλών του. Συμφωνάμε την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, μέχρι σήμερα υπάρ χουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πρώην ταμείων ΟΠΑΔ, Οίκος Ναύτου, ΤΑ Υ ΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, κ.λπ.) που εκκρεμούν απότο2010, 2011 και 2012. Παράλληλα δεν έχει εξοφληθεί το 10% των ιατρικών επισκέψεων 2012, 2013, 2014 και 2015, καθώς και οι δαπάνες επισκέψεων και ιατρικών πράξεων εξετάσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2015. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της επίσχεσης οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών και θα μπορούν στη συνέχεια να διεκδικούν την αποζημίωση τους από τον ΕΟΠΥΥ. Ζητήθηκε να μειωθεί η τιμή όλων των φαρμάκων που έχουν χάσει την πατέντα τους κατά 50%.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 31/07/2015