Για τη σπουδαιότητα του κλάδου του φαρμάκου στην εθνική οικονομία μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιάννης Μπασκόζος, στη συνάντηση του Σύνδεσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με θέμα Το Φάρμακο: Για ένα βιώσιμο Σύστημα Δημόσιας Υγείας, για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας , στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Στην τοποθέτηση του, ο κ. Μπασκόζος, που εκπροσώπησε το Υπουργείο Υγείας, την προηγούμενη εβδομάδα, επισήμανε ότι η βιωσιμότητα του συστήματος σήμερα απαιτεί ολοκληρωμένες, συντονισμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε μια σειρά από μεταβλητές κι αυτό γίνεται υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, εξαιτίας της αδράνειας του παρελθόντος. Παράλληλα, σημείωσε ότι με τον ΣΦΕΕ έχουν κοινές προτεραιότητες, όπως η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμες θεραπείες, η βελτίωση των δομών και των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), η δια τήρηση αλλά, κυρίως, η επιστροφή του επιστημονικού δυναμικού στη χώρα, ώστε να ανακοπεί το φαινόμενο brain drain, ενώ κύριο μέλημα του Υπουργείου αποτελεί η προστασία των οικονομικά αδυνάτων Από τη πλευρά της, η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη, χαρακτήρισε τον Κλάδο ως έναν από τους πιο σημαντικούς για την ελληνική οικονομία, ενημερώνοντας ότι το κράτος έχει προχωρήσει σε μελέτη για τη στήριξή του και την αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν, προκειμένου να καμφθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος, να αμβλυνθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις που φέρει η οικονομική κρίση και να υπάρξει ένας υγιής ανταγωνισμός με διατήρηση των θέσεων εργασίας και συνεργασία μεταξύ ελληνικών και διεθνών εταιριών, τα οφέλη της οποίας εκτιμώνται ότι θα φανούν βραχυπρόθεσμα, ανασφάλιστων. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πασχάλης Αποστολίδης, τόνισε τις τεράστιες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε όλα τα επίπεδα, τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και του ΑΕΠ, την αύξηση της ανεργίας και την εμφάνιση όλων και περισσότερων ασθενειών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις τεράστιες επιπτώσεις των φοροεισπρακτικών μέτρων που έχει επιβάλλει η Πολιτεία με αποτέλεσμα 1 στα 4 φάρμακα να είναι δωρεάν προσφερόμενο από τη φαρμακοβιομηχανία. Ιδιαίτερα στάθηκε στο γεγονός ότι η Πολιτεία πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στην ανακούφιση των επειγόντων προ βλημάτων που σχετίζονται με την περίθαλψη των προσφύγων, αλλά και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Ο ΣΦΕΕ και τα μέλη του, έχοντας πάντα στον πυρήνα της δραστηριότητάς του τον άνθρωπο, συνέβαλε ουσιαστικά με τη δωρεά 40.000 φαρμάκων στους πρόσφυγες, δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξή του. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του φαρμακευτικού Κλάδου, αποτελεί μέρος της λύσης στην οικονομική κρίση που διανύουμε, υπογραμμίζοντας πως η καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση των ανασφάλιστων ασθενών στα φάρμακα, καθώς και η διασφάλιση εμβολίων για λόγους πρόληψης, είναι κάποιες από τις στρατηγικές μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει ο ΣΦΕΕ. Μέσα από ένα θεσμοθετημένο ει δικό κονδύλι, οι διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας, η σύνδεση της καινοτομίας με την παραγωγή και η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου είναι κάποιες από τις στρατηγικές μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει ο ΣΦΕΕ. Ακόμη, υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση σε πολιτικές και δράσεις, οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την έρευνα (συμπεριλαμβανομένης και της κλινικής έρευνας), ενώ ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του σημείωσε ότι στόχος της Πολιτείας είναι ο εξορθολογισμός του μηχανισμού του rebate. Θέλουμε ένα σύστημα απλό, δίκαιο και σταθερό, που θα εφαρμόζεται με διαφάνεια και θα εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για τις εταιρείες του Κλάδου . Ανάπτυξη Αναγκαία είναι η έμφαση σε πολιτικές και δράσεις οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και της κλινικής.

ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22/03/2016