Τις 499 έφτασαν οι εντολές ελέγχου που εξέδωσε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για το 2015, σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση που δημοσιοποίησε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αφορούσαν σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, διενέργεια ΕΔΕ, Προκαταρκτικής Εξέτασης, Πειθαρχικής Ανάκρισης, έρευνας, καταλογισμού, καθώς και συμπληρωματικού ελέγχου σε προηγούμενη υπόθεση. Παράλληλα, το 2015 διερευνήθηκαν περισσότερες από 100 υποθέσεις, ενώ το ΣΕΥΥΠ εξέδωσε συνολικά 254 πορίσματα. Οι σημαντικότερες υποθέσεις αφορούσαν ελέγχους σε δημόσια νοσοκομεία, το ΚΕΕΛ ΠΝΟ και ιδιωτικές κλινικές, αλλά και σε ιδιωτικά ασθενοφόρα ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας τους. Επίσης, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας, για τη νο μιμότητα λειτουργίας τους, τον εξοπλισμό τους και την τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας. Στο μικροσκόπιο του ΣΕΥΥΠ μπήκε και η περιφερειακή διοίκηση, ως προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την επίβλεψη που ασκούσαν στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και ιδιωτικά φαρμακεία. Προγραμματισμός για to 2016 Σύμφωνα με την έκθεση, ο προγραμματισμός του ΣΕΥΥΠ για το 2016 περιλαμβάνει τακτικούς ελέγχους σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, με αντικείμενο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, την εύρυθμη λειτουργία των φορέων, την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συνθήκες νοσηλείας και την χρηστή διοίκηση . Επίσης, ελέγχους σε δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, οι οποίοι θα αφορούν στο σύνολο της οικονομικής διαχείρισης με στόχο την εξάλειψη της διαφθοράς στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας και ψυχικής υγείας . Οι ράμπο της υγείας θα ελέγχουν τακτικά και τις Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα και άλλους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σχετικά με την προσαρμογή τους στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και τις σχετικές χρεώσεις . Τέλος, τακτικοί έλεγχοι προγραμματίζονται και σε μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, φαρμακεία, ιδιώτες ιατρούς, φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε φορείς της αρμοδιότητάς του.

ΑΥΓΗ 09/08/2016