Οι Sanofi Pasteur και MSD θα λειτουργούν ανεξάρτητα, πλέον, από την 1 η Ιανουαρίου 2017, μετά και την πρόσφατη έγκριση της λύσης της συνεργασίας τους (στις 31 Δεκεμβρίου 2016) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των εμβολίων στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσαν από κοινού οι δύο εταιρίες. Από την ημέρα της πρώτης ανακοίνωσης για τη λήξη της συνεργασίας μεταξύ Sanofi Pasteur και MSD στον τομέα των εμβολίων, τον περασμένο Μάρτιο, οι δύο εταιρείες προέβησαν σε έναν ανοιχτό διάλογο με τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα και τους ενδιαφερόμενους εταίρους, ακολουθώντας πιστά τους ισχύοντες κανονισμούς και την σχετική νομοθεσία. Καθ’όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μετά την πρώτη ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας, το Μάρτιο του 2016, η SPMSD και οι μέτοχοι της εστίασαν σε μια ομαλή και συντεταγμένη μετάβαση, τηρώντας απαρέγκλιτα τόσο τις δεσμεύσεις τους για τη δημόσια υγεία όσο και αυτές έναντι υπαλλήλων, πελατών και συνεργατών. Τόσο η Sanofi Pasteur, όσο και η MSD, πιστεύουν ότι η επιστροφή του τομέα εμβολίων κάθε εταιρείας πίσω στη μητρική εταιρεία, θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξή τους, την αποτελεσματική τους λειτουργία, τη βελτιστοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς και την προσφορά καινοτόμων εμβολίων συντομότερα στην αγορά. Η κάθε εταιρεία θα είναι, πλέον, σε θέση να χαράξει τη δική της στρατηγική για τα εμβόλια, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και ασφαλιστικά συστήματα.

DAILY PHARMANEWS 24/11/2016