Τα ισχυρότερα ποσοστά ανάπτυξης σημείωσαν το 2015 οι κλάδοι των χρηματοοικονομικών, φαρμακευτικών και τεχνολογικών εταιρειών, όπως προκύπτει από έκθεση της Markit.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι χρηματοοικονομικές εταιρείες αποτέλεσαν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2015, ενώ, αντίθετα, ο κλάδος πρώτων υλών βρέθηκε στον… πάτο της γενικής κατάταξης αρκετές φορές τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ο κλάδος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επίσης σημείωσε πενιχρές επιδόσεις, ιδιαίτερα στο β’ εξάμηνο του 2015. Όσον αφορά στους επιμέρους τομείς των κλάδων, οι ασφαλιστικές εταιρείες “είδαν” τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όρους επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Δεκέμβριο, ακολουθούμενες από τα ποτά.

Οι δύο αυτοί τομείς κατέγραψαν επίσης τα ισχυρότερα ποσοστά ανάπτυξης για το σύνολο του 2015. Στον αντίποδα, τα μέταλλα και η εξόρυξη σημείωσαν πτώση της παράγωγης για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα, και με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2012. Τα χημικά ήταν ο μόνος άλλος τομέας που “είδε” την παραγωγή του να μειώνεται κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Στο σύνολο του έτους, τις καλύτερες επιδόσεις κατέγραψε ο κλάδος υγειονομικής περίθαλψης. Η δραστηριότητα στον κλάδο αυξήθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια του 2015, με τον ρυθμό της ανάπτυξης να ανέρχεται σε ρεκόρ τον Φε βρουάριο. Στην ανάπτυξη του κλάδου συνέβαλαν τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Τα φαρμακευτικά προϊόντα, ειδικότερα, ήταν ένας από τους κορυφαίους επιμέρους τομείς του έτους.

Παράλληλα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η τεχνολογία αποτέλεσαν τον δεύτερο και τον τρίτο ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της παγκόσμιας οικονομίας το 2015. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτέλεσαν βασικό μοχλό ανάπτυ ξης των οικονομικών μεγεθών, ενώ μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων τομέων του 2015 ήταν και η ακίνητη περιουσία. Οι εταιρείες ποτών αντιστάθηκαν στη γενική τάση για τη μεταποίηση το 2015, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια ανάπτυξη των τελευταίων έξι ετών, ενώ αποτέλεσαν τον ισχυρότερο επιμέρους κλάδο τόσο στην Ε.Ε. όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξαιρουμένων των ποτών και των τροφίμων, το 2015 ήταν μια κακή χρονιά για τη μεταποίηση παγκοσμίως.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 16/01/2016