Τρεις εταιρείες αναμένεται να ακολουθήσουν το δρόμο της φαρμακοβιομηχανίας Famar και να ενταχθούν στην πλατφόρμα της Pillarstone προκειμένου να προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση των δανείων τους ενώ άλλες δυο έχουν μπει στο μικροσκόπιο των μάνατζερ που ελέγχουν όλα τα οικονομικά τους στοιχεία.

Πρόκειται για επιχειρήσεις από τον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων, του ξυλεμπορίου αλλά και του τουρισμού. Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα σε συνεργασία με τις τράπεζες, εξετάζει τις εταιρίες που προέρχονται από τον κλάδο των κατεψυγμένων αλιευμάτων και της πτηνοτροφίας. Με τις πληροφορίες να αναφέρονται στην Καλλιμάνης, την Χρυσά Αυγά και την Zouras Farm. Συνολικά στην πλατφόρμα αναμένεται να μεταφερθούν, για διαχείριση και αναδιάρθρωση, μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ από τα χαρτοφυλάκια των Alpha Bank και Eurobank, ενώ συζητήσεις πραγματοποιούνται και με άλλες τράπεζες. Η Pillarstone θα εφαρμόσει το γενικό μοντέλο Famar για τις συγκεκριμένες εταιρίες, με παρεμβάσεις και αλλαγές που θα συνδέονται με την φυσιογνωμία και την ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στην αγορά. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της πλατφόρμας, η Pillarstone ελέγχει τις δυνατότητες για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με υψηλό δανεισμό, που αδυνατούν να τον εξυπηρετήσουν χωρίς αναχρηματοδότηση και την οποία οι τράπεζες σήμερα αδυνατούν να προσφέρουν λόγω έλλειψης ρευστότητας. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης κάθε δανείου θα είναι αντικείμενο συμφωνίας με τις τράπεζες και στο πλαίσιο ενός γενικότερου business plan, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλυφθούν από την KKR και την EBRD. Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και οι ίδιες στη νέα χρηματοδότηση, ενώ τα δάνεια θα παραμένουν στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών. Η συμφωνία μεταξύ της Pillarstone και των δανειστών της Famar θα δώσει στην εταιρία πρόσβαση σε μακροχρόνια επενδυτικά κεφάλαια από τους μετόχους και τους δανειστές της. Θα της επιτρέψει έτσι να σταθεροποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, παρέχοντας την μακροπρόθεσμη υποστήριξη που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της.

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 26/05/2017