ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση διατηρούν οι εκπρόσωποι των δανειστών μας την επαναφορά του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, εμμένοντας στην εφαρμογή του μέτρου ακόμη και πριν από το τέλος του έτους, καθώς θεωρούν ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει προτείνει πειστικά ισοδύναμα μέτρα. Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός έχει διαβεβαιώσει ότι το πεντάευρο δεν θα επιστρέψει. Οι πιστωτές μας στην τρέχουσα φάση της διαπραγμάτευσης έδωσαν έμφαση στο θέμα των γενοσήμων, αλλά δεν έχουν ξεχάσει ούτε αυτό το ζήτημα και είναι πολύ πιθανό να το συμπεριλάβουν στη δεύτερη λίστα προαπαιτούμενων μέτρων για την εκταμίευση της τελευταίας εκκρεμούς υποδόσης, ύφους 1 δισ. ευρώ. Για να μην επιβληθεί ξανά το μέτρο, η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει ισοδύναμα που θα αποφέρουν 20 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι τεχνοκράτες των δανειστών μας θεωρούν ότι οι εξοικονομήσεις που υπόσχεται το υπουργείο Υγείας στις προμήθειες των νοσοκομείων κ.λπ. δεν αρκούν για να καλυφθεί το ποσό αυτό.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17/11/2015