Έγκριση συνταγογράφησης περιμένουν 539 φάρμακα από την αρμόδια Επιτροπή που θα τα εντάξει στη Θετική Λίστα
Με … περικοπές και μια καθυστέρηση δύο μηνών αναρτήθηκε τελικά το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων για τα νέα προϊόντα που από σήμερα μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά με την τιμή που προβλέπεται στον αναρτημένο πίνακα.
Αν και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στις 7 Σεπτεμβρίου, οι νέες τιμές ήταν έτοιμες από τον ΕΟΦ από τις 12 Οκτωβρίου προκειμένου να υπογραφούν από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, εντούτοις κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί στην σχετική απόφαση ότι η υπέρβαση που θα προκαλέσουν στη φαρμακευτική δαπάνη, θα “καλυφθεί” από το clawback. Η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα το Δελτίο να αναρτηθεί σήμερα.
Τελικά όμως, το Δελτίο Τιμών των νέων φαρμάκων, περιλαμβάνει 586 ιδιοσκευάσματα από τα 612 που αρχικά είχαν συζητηθεί, αφού το υπουργείο Υγείας δεν βρήκε λύση για τα 26 φάρμακα στα οποία ο ΕΟΦ δεν είχε δώσει εξ΄ αρχής τιμή, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις των διατάξεων τιμολόγησης.

Στα νέα φάρμακα περιλαμβάνονται: 353 γενόσημα, 32 υβριδικά, 16 όμοια βιολογικά, 42 προϊόντα καλώς καθιερωμένης χρήσης, 21 με σταθερό συνδυασμό, 6 για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση συγκατάθεσης, 2 παραδοσιακής φυτικής προέλευσης, 19 με γνωστή δραστική, 50 με πλήρη αίτηση και 43 με νέα δραστική ουσία.
Επίσης, από το σύνολο των νέων φαρμάκων, τα 22 είναι ΜΗΣΥΦΑ, τα 25 έχουν κάνει αίτηση να ενταχθούν στην αρνητική λίστα (μη αποζημιούμενα από την κοινωνική ασφάλιση), ενώ τα υπόλοιπα αναμένουν την έγκρισή τους από την Επιτροπή Λίστας Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων, προκειμένου να είναι διαθέσιμα στους ασθενείς με τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων περίθαλψης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για την έγκριση του συγκεκριμένου Δελτίου Τιμών νέων Φαρμάκων, οι ενστάσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr, της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή από αύριο Τρίτη 01/11/2016 και ώρα 00:00 έως και Σάββατο 05/11/2016 και ώρα 23:59.

Healthmag 31/10/2016