Ανακοστολόγηση

Περιλαμβάνει 9.433 σκευάσματα

Οι τιμές ψαλιδίζονται από 10% έως 30% για την πλειονότητα των φαρμακευτικών προϊόντων

Μεσοσταθμική μείωση τιμών 7,3 % στα φάρμακα

Μεσοσταθμική μείωση τιμών κατά 7,3% προβλέπει η ανατιμολόγηση των φαρμάκων, σύμφωνα με τη λίστα που ανήρτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ο ΕΟΦ και βάσει της οποίας θα πρέπει να εκδοθεί δελτίο τιμών μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Η λίστα των 9.433 προς ανακοστολόγηση φαρμάκων ανακοινώθηκε κυριολεκτικά στο νήμα που προβλέπεται ώστε να μην ενεργοποιηθεί η νέα διάταξη ανακοστολόγησης του μνημονίου κι έτσι οι φαρμακευτικές έχουν μόλις 3 μέρες για να στείλουν στον οργανισμό σχετικά με παρατηρήσεις και ενστάσεις.

Οι τιμές που τίθενται προς διαβούλευση διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Υγείας κυρίου Δημόπουλου και την τροποποίηση αυτής που έγινε την 29η Οκτωβρίου από τον νυν υπουργό κ. Ξανθό.

Από το σύνολο των σκευασμάτων περί που το 38% παρουσιάζει μειωμένες τιμές, δηλαδή 3.720 φάρμακα, καθώς τα υπόλοιπα φάρμακα είτε είναι πρωτότυπα είτε υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα που τα εξαιρεί από τις μειώσεις του μνημονίου εφόσον είναι εμπρόθεσμη η ανακοστολόγηση. Η πλειονότητα των φαρμάκων μειώνεται κατά 10%-30%. ενώ τέσσερα σκευάσματα εμφανίζουν μείωση τιμής 98%. Ειδικότερα με βάση την ανάλυση των μεταβολών προκύπτει: μικρή μείωση της τάξης του 1 % για 4.021 με τιμή λιανικής χαμηλότερη των 10 ευρώ, όπου η πλειονότητα είναι γενόσημα και off patent, μέση μείωση 11,59% για 2.073 σκευάσματα με τιμή μεταξύ 10 και 20 ευρώ, μέση μείωση 13,85% για 1.650 σκευάσματα με τιμή μεταξύ 20 50 ευρώ, μείωση 12% 13% για φάρμακα με τιμή από 50 έως 200 ευρώ, μέση μείωση 7,3% για τα φάρμακα άνω των 200 ευρώ.

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά η τιμολόγηση, η οποία θα οριστικοποιηθεί λογικά μέχρι τη Δευτέρα με την έκδοση σχετικού δελτίου, περιλαμβάνει και τη δυναμική τιμολόγηση για τα γενόσημα. Ειδικότερα, ο ΕΟΦ ανακοίνωσε ότι οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 02 09 2015 και δεδομένα τιμών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.,

β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών μελών,

γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ και

δ) κοστολόγια

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται:

α) τα προϊόντα αίματος,

β) τα εμβόλια,

γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και

δ) τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 14/11/2015