Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός που συμπληρώνει την οδηγία για τα Πλαστά Φάρμακα.

Η δημοσίευση αυτή, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για θέσπιση εθνικών συστημάτων ελέγχου φαρμάκων.

Αυτό τονίζουν με επιστολή τους προς τα μέλη του GIRP, η Γενική Διευθύντρια Monika Derecque-Pois, και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Martin FitzGerald, ευχαριστώντας όσους βοήθησαν στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για τον κλάδο της διανομής. Ήταν εξαιρετικά μεγάλος όγκος δουλειάς τα τελευταία χρόνια.
Η κ. Derecque-Pois και ο κ. FitzGerald, δήλωσαν έτοιμοι να συνεργαστούν με τα μέλη της Ένωσης για την επόμενη φάση που είναι εφαρμογή των εθνικών συστημάτων ελέγχου σε όλη την Ευρώπη και την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος.

Βρίσκονται δε σε αναμονή για τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός εγγράφου ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τον κανονισμό.

Ο κανονισμός δημοσιεύεται εδώ.
GIRP