Μέτρα επιτάχυνσης των μελετών συμβάλλουν στην τροχιά ανάπτυξης της Ισπανίας στην έξοδο από την κρίση

To 60% των επενδύσεων της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ισπανία, αφορά κλινικές μελέτες, το ύψος των οποίων φτάνει τα 960 εκ. ευρώ, φέρνοντας έσοδα στα νοσοκομεία.

Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της FarmaIndustria της Ένωσης φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ισπανίας κ. Javier Urzay, σε συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο του συνεδρίου Νοσοκομειακό Φάρμακο που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα.

Ο κ. Urzay τονίζοντας ότι η Ισπανία επανέρχεται σταδιακά στην ανάκαμψη, υπογράμμισε ότι είναι η πρώτη χώρα που υιοθέτησε την κοινοτική νομοθεσία για τις κλινικές μελέτες, η οποία προβλέπει μείωση του χρόνου έγκρισης των κλινικών μελετών, μόνο μία επιτροπή δεοντολογίας, λαμβάνει μέτρα διασφάλισης της διαφάνειας και φροντίζει για τη μέγιστη συμμετοχή ασθενών.

Η προσαρμογή αυτή, πετυχαίνει την εκπόνηση περίπου 200 κλινικών μελετών κατ΄ έτος στην Ισπανία, διασφαλίζοντας αυξημένα έσοδα για το σύστημα υγείας της χώρας.

Στη χώρα μας αντίστοιχα, όπως τόνισε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) κ. Πασχάλης Αποστολίδης, τα έσοδα από κλινικές μελέτες περιορίζονται στα 80 εκ. ευρώ, όταν η Γερμανία έχει έσοδα 6 δισ. ευρώ, το Βέλγιο που έχει αντίστοιχο πληθυσμό με τη χώρα μας φθάνει τα 2,5 δισ. ευρώ περίπου, η Αυστρία με μικρότερο πληθυσμό τα 453 εκ. ευρώ, η Πολωνία τα 203 εκ. ευρώ και η Κύπρος τα 85 εκ. ευρώ.

Κατά μέσο όρο διενεργούνται περί τις 230 νέες μελέτες ανά κράτος – μέλος κατ΄ έτος στην Ευρώπη με μέσο όρο συμμετεχόντων ασθενών τους 35 (στην Ελλάδα αντίστοιχα μετέχουν κατά μέσο όρο 32 ασθενείς) ανά μελέτη, ενώ συνολικά οι συμμετέχοντες ασθενείς υπολογίζονται στους 7.440 κατ΄ έτος στις χώρες της Ε.Ε.

Ο χρόνος έγκρισης μιας κλινικής μελέτης φθάνει στην Ευρώπη τις 15 ημέρες για τη φάση Ι, και τις 28 ημέρες για κάθε μία από τις φάσεις ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Αντίστοιχα όμως στην Ελλάδα, ενώ προβλέπεται έγκριση στις 60 ημέρες, χρειάζεται και έγκριση της επιστημονικής επιτροπής των νοσοκομείων, που προβλέπεται μια φορά το μήνα, χρονοδιάγραμμα που δεν τηρείται πάντα, με αποτέλεσμα συνεχείς καθυστερήσεις να εξαιρούν τη χώρα μας από τη συμμετοχή.

Καθυστερήσεις πληρωμών

Σε ότι αφορά τις προμήθειες και την εξόφληση των φαρμακευτικών εταιριών, ο κ. Urzay, τόνισε ότι η δημόσια δαπάνη για την υγεία ήταν πριν την κρίση στο 6,7% του ΑΕΠ και τώρα έχει περιοριστεί στο 5,9% του -μειωμένου πλέον- ΑΕΠ της Ισπανίας, όμως αντιστοιχα έχει μειωθεί και ο χρόνος καθυστέρησης πληρωμών. Σήμερα, ο χρόνος αποπληρωμής των τιμολογίων, έχει μειωθεί από τις 500 και πλέον ημέρες, στις 143 σήμερα, και αφορά ποσά της τάξης των 2,2 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα στη χώρα μας, όπως σημείωσε ο κ. Αποστολίδης, ο χρόνος αποπληρωμής κυμαίνεται γύρω στις 320 ημέρες και αφορά ποσά ύψους 500-600 εκ. ευρώ.

Healthmag 23.2.2016