Εξώδικη διαμαρτυρία, με την οποία γνωστοποιούν την επίσχεση εργασίας στην οποία προχώρησαν από χθες, κατέθεσαν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι ζητούν την παρέμβαση του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Μιχάλη Βλασταράκου, για τη διευθέτηση της καταβολής των δεδουλευμένων τους. Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό γιατροί κάνουν λόγο για μια άκρως απογοητευτική εικόνα εκκαθάρισης των υποβολών Μαρτίου 2016, εκ των οποίων μόνο το 10% των γιατρών έχει πληρωθεί. Συγκεκριμένα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η εκκαθάριση: 3.200 υποβολών επισκέψεων. Σε 1.700 επισκέψεις διαπιστώ νεται τεχνικό πρόβλημα ταυτοποίησης και συσχέτισης με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στο e dapy. 480 υποβολών διαγνωστικών εργαστηρίων. 130 υποβολών ιατρικών πράξεων κατηγορίας Α. 115 υποβολών ιατρικών πράξεων κατηγορίας Β. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος πληρωμών του ΕΟΠΥΥ από τη διοίκηση του με την πραγματική εικόνα εκκαθάρισης και πληρωμών, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δεν έχει δοθεί κανένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πρώην Ταμείων και του 10% 2012 2015 από τον Οργανισμό, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί η πληρωμή 283 εκατ. ληξιπρόθεσμων οφειλών φαρμακευτικής δαπάνης. Αηό τα 450 εκατ. μόνον 29 εκατ. έχουν χορηγηθεί στον ΕΟΠΥΥ για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ταυτόχρονα, ζητείται από τους κλινικοεργαστηριακούς και εργαστηριακούς ιατρούς να καταβά λουν μερίδιο των ανύπαρκτων πληρωμών τους για την εξόφληση του clawback. Τέλος, από τις αρχές του 2017, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα υπολογίζονται επί της έκδοσης των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ και όχι επί των εισπραχθέντων, καταλήγουν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 02/09/2016