Στη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Δαπάνης και εφαρμογής του claw back (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης) προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός, η επιτροπή θα παρακολουθεί τη νοσοκομειακή δαπάνη σε μηνιαία βάση, θα εντοπίζει ενδεχόμενα προβλήματα και δυσλειτουργίες, θα προωθεί θεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες για τα νοσοκομειακά φάρμακα και θα διατυπώνει προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων όπου αυτά χρειαστούν. Στο τέλος κάθε μήνα η επιτροπή θα παραδίδει το πόρισμα της στον υπουργό Υγείας. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται η ζήτηση αλλά και η διακύμανση της δαπάνης, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμό και τον περιορισμό της αναγκαιότητας του claw back.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 03/03/2016