Ασφαλισμένος χρησιμοποιούσε περισσότερα του ενός βιβλιάρια υγείας για υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους, τα οποία ήταν άσχετα με τις παθήσεις του. Η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 172.000 ευρώ. Τα στοιχεία έχουν σταλεί στην Εισαγγελία. Γιατρός γυναικολόγος χρέωνε εικονικές επισκέψεις ασφαλισμένων και συνταγογραφούσε εξετάσεις που δεν εκτελούνταν για να αιτιολογεί τις επισκέψεις. Με τον τρόπο αυτό επιβάρυνε τον ΕΟΠΥΥ με 1.250 ευρώ. Κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 16.875 ευρώ και διεκόπη η σύμβασή του με τον Οργανισμό για ένα έτος. Ιδιώτης διώκεται ποινικά, αφού χρησιμοποίησε στοιχεία πέντε ασφαλισμένων, χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν, για να συνταγογραφήσει συγκεκριμένη δραστική ουσία χρεώνοντας τον ΕΟΠΥΥ με 38.217 ευρώ.

Αλλωστε, η συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων εν αγνοία των ασφαλισμένων είναι ο πιο συχνός τύπος παραβάσεων που καταγράφονται από τους ελέγχους της ΥΠΕΔΥΦΚΑ του ΕΟΠΥΥ (Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης). Μαζί δε με την έκδοση συνταγών από γιατρούς εκτός ειδικότητας και χωρίς αιτιολόγηση, την υπερσυνταγογράφηση, τις καταχρηστικές χρεώσεις νοσηλείων σε ασφαλισμένους από κλινικές και διαγνωστικά, βρίσκεται στο «πάνθεον» των παραβάσεων εις βάρος του ΕΟΠΥΥ. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 επιβλήθηκαν από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ σε 54 παρόχους υπηρεσιών υγείας (γιατρούς, φαρμακεία και κλινικές) χρηματικά πρόστιμα ύψους 452.670 ευρώ, ενώ σε 15 παρόχους ο ΕΟΠΥΥ διέκοψε προσωρινά τη συνεργασία. Πέρυσι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε 115 παρόχους –η πλειονότητα αυτών είναι γιατροί– συνολικού ύψους 1.199.576 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι σε 75 γιατρούς επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 300.802 ευρώ. Στις σημαντικότερες υποθέσεις που διερευνήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015 συγκαταλέγονται και οι εξής:

• 64 εικονικές συνταγές εκτελέστηκαν από 34 φαρμακεία της Βόρειας Ελλάδας. Η οικονομική επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 7.398,77 ευρώ.

• Γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ έγραφε Triplex αορτής σε ασφαλισμένους χωρίς την προβλεπόμενη ιατρική ένδειξη. Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ διερεύνησε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις καταχρηστικών χρεώσεων διαγνωστικών πράξεων από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς. Μάλιστα, το ύψος της ζημίας από τις υποθέσεις που διερευνήθηκαν προσεγγίζει τις 95.000 ευρώ.

Καταχρηστικές χρεώσεις του ΕΟΠΥΥ που προσεγγίζουν τις 500.000 ευρώ φαίνεται ότι έγιναν και για περιπτώσεις νοσηλείας ασφαλισμένων σε Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης, ενώ στο στόχαστρο της ΥΠΕΔΥΦΚΑ βρέθηκαν και ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ για καταχρηστικές χρεώσεις σε ασφαλισμένους με χρήση ΚΕΝ ή ημερήσιου νοσηλίου, ύψους 57.175 ευρώ και στον ΕΟΠΥΥ ύψους 129.244 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση των ελέγχων των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών στις ιδιωτικές κλινικές για υπηρεσίες που παρείχαν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ το 2013 υπέδειξε περικοπές ύψους 41 εκατ. ευρώ από τις υποβληθείσες χρεώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ. Για ποσό ύψους 12 εκατ. οι ιδιωτικές κλινικές έχουν δεχθεί τα σχετικά πορίσματα. Ωστόσο, για το υπόλοιπο ποσό οι κλινικές έχουν προσφύγει σε διαιτησία.

Καταγγελίες

Ο ΕΟΠΥΥ δέχεται και πληθώρα καταγγελιών από πολίτες, κυρίως για κακή συμπεριφορά γιατρών (άρνηση να κλείσουν ραντεβού) ή υπερβολικές χρεώσεις από διαγνωστικά. Πέρυσι έγιναν από το γραφείο του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ 342 κλήσεις σε παρόχους για γραπτές εξηγήσεις, ενώ τους πρώτους πέντε μήνες του έτους έχουν κληθεί σε γραπτή απολογία 68 πάροχοι.

Καθημερινή 6/11/2015