ΕΦΕΧ Ζητούμενο για τις επιχειρήσεις: μείωση αγκυλώσεων από πλευράς πολιτείας ενημέρωση για αυτοθεραπεία

Η διεύρυνση της λίστας ιων ΜΗΣΥΦΑ, η σωστή ενημέρωση των πολιτών για την αυτοθεραπεία, αλλά και η μείωση ίων αγκυλώσεων από την πλευρά των φορέων της πολιτείας όσον αφορά την έγκριση και την αναπτυξη νέων σκευασμάτων αποτελούν ια βασικόιερα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου των μη συνταγογραφούμενων σκευασμάιων. Όπως αναφέρθηκε χθες καιά τη διάρκεια συνέντευξης του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, ο κλάδος της συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων βρίσκεται μπροστά από σημαντικές προκλήσεις λόγω της μερικής απελευθέρωσης της διακίνησης με το άνοιγμα της αγοράς για 216 σκευάσματα, αλλά και της απελευθέρωσης της τιμής από την αρχή ιου 2017. Επιπλέον, αν και αποτελεί σημαντικό πόλο για επενδύσεις, εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιθώριο της φαρμακευπκής πολιτικής. Μάλιστα, από τα περίπου 100 εκατομμύρια τεμάχια ΜΥΣΗΦΑ που κυκλοφορούν στη χώρα τα μισά παράγονιαι στην Ελλάδα, ενώ η απελευθέρωση της τιμής από το 2017 θα επιτρέψει νέες επενδύσεις από εταιρείες του εξωτερικού που θέλουν να έχουν και εδώ παρουσία. Στις αρχές Ιουνίου, μάλιστα, έγινε στην Αθήνα το παγκόσμιο συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Αυιοφρονιίδα (AESGP) με τη ουμμειοχή περισσοτέρων από 400 εκπροσώπων της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτεία ήταν απούσα από το σημαντικό αυτό διεθνές γεγονός, ενώ, όπως σημειώνουν και οι εκπρόσωποι του κλάδου, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν τους κάλεσε καν να συμμετέχουν στο διάλογο για τα ΜΗΣΥΦΑ και δη για τη δημιουργία της λίστας των 216 σκευασμάτων ια οποία θα μπορούν άμεσα να πωλούνται και εκτός φαρμακείων. Μάλιστα από τον ΕΟΦ δεν έχουν ακόμη ενημέρωση για το ποια είναι τα συγκεκριμενα σκευάσματα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε ότι στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η διεύρυνση της λίστας ΜΗΣΥΦΑ κατά 5%, με μετατροπή συνταγογραφουμενων φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ συμβάλλει στην ελάφρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 160 εκατ. ευρώ. Παρόμοιες ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες μελέτες καταδεικνύουν ότι για κάθε 1 (ένα) ευρώ που δαπανάται για την Αυτοφροντίδα Αυτοθεραπεία, το ανταποδοτικό όφελος για τον πολίτη, την Κοινωνική Ασφάλιση και ιη Δημόσια Υγεία είναι 6 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΕΦΕΧ Βασίλειος Σερέτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προϋπόθεση για να υπάρξουν αυτά τα αποτελέσματα: Η εφαρμογή υπεύθυνης Αυτοφροντίδας (self care) συμβαλλει θετικά στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τη φαρμακευτική δαπάνη. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν τα ΜΗΣΥΦΑ και η Αυτοθεραπεία, ια ασφαλιστικά ταμεία θα επιβαρυνόταν με 1,5 δισ. ευρώ . Η ενημέρωση του κοινού μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και σε συνδυασμό με την αρμόδια και υπεύθυνη συμβουλευτική φροντίδα των φαρμακοποιών, εξασφαλίζει την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της Αυτοθεραπειας, και και’ επέκταση της Αυτοφροντίδας, ενώ ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο από τη χρήση των ΜΗΣΥΦΑ.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10/06/2016