Στην ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο της υγείας, μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αφού δεν υπάρχει ενιαία αποζημίωση , αναφέρθηκε ο CEO του Athens Medical Group και πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, προχωρώντας και σε μια πρόταση που θα βελτίωνε τις προοπτικές του κλάδου της υγείας και η οποία βασίζεται στο γερμανικό μοντέλο προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.

Το γερμανικό μοντέλο προβλέπει να διαχωρίζουμε τις έννοιες δημόσια και δωρεάν υγεία, είπε, στο 2ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ Reforms and opportunities in the Healthcare sector, παρουσία της πρώην υπουργού Υγείας της Ιρλανδίας Harry Harney, του γενικού διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκου Βέττα, του προέδρου του ΣΦΕΕ Πασχάλη Αποστολίδη, και του Προέδρου της ΠΕΦ Θεόδωρου Τρύφων, την Κυριακή 5 Μαρτίου, ο κ. Αποστολόπουλος, σημειώνοντας “Επί του πρακτέου πρέπει να υπάρξει ενιαίος τρόπος αποζημίωσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κι από εκεί και πέρα όποιος μπορεί να αντεπεξέλθει προσφέροντας το σωστό προϊόν στην σωστή τιμή και ποιότητα να παραμένει αν όχι να βγαίνει από την αγορά είτε κλείνοντας, αν πρόκειται για ιδιώτη, είτε προχωρώντας σε ιδιωτικοποίηση αν είναι δημόσιος” .

Από την πλευρά του, ο κ. Αποστολίδης, αναφέρθηκε στην μεγάλη συνεισφορά του φαρμακευτικού κλάδου , σημειώνοντας πως ο κλάδος εξάγει σε 141 χώρες και εισάγει μόνο από 67 χώρες. Εξίσου μεγάλη είναι η υποστήριξή του στον τομέα της εργασίας αφού ο κλάδος υποστηρίζει 26.000 θέσεις εργασίας άμεσα και 86.00 θέσεις εργασίας έμμεσα. Αναφερθείς στα τρωτά σημεία του συστήματος υπογράμμισε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση η οποία έχει συμβάλλει μεν αισθητά στην βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, τα δεδομένα της όμως δεν χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση μελετών ούτε για στατιστικές έρευνες.

ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 07/03/2017