Προγράμματα για στήριξη της επιχειρηματικότητας, τον τουρισμό, τη συνεταιριστική οικονομία το περιβάλλον και τις μεταφορές προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξη του στον Ε.Τ. της Κυριακής.

Ο προϋπολογισμός τους προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο 2016, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 2020, παίρνοντας σκυτάλη από τις τέσσερις δράσεις για την επιχειρηματικότητα που ανακοίνωσε προ ημερών η ηγεσία του υπουργείου.

Ποια είναι η φιλοσοφία του ΕΣΠΑ 2014 2020 και σε ποια σημεία διαφοροποιείται από αυτό της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου;

Κομβικό ρόλο στη φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που αυτά θα δημιουργήσουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία: δημιουργία νέων ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών, στήριξη νέων παραγωγικών δομών και επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα προχωρήσαμε σε σημαντικές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά Μια σημαντική καινοτομία είναι η πριμοδότηση με επιπλέον 10% επιχορήγηση εκείνων των επιχειρηματικών σχεδίων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα σε κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν προτάσεις, πλέον, ισότιμα με όλες τις άλλες μορφές επιχειρηματικότητας. Καλλιεργείται, η φορολογική και ασφαλιστική συνείδηση των επιχειρήσεων, με εισαγωγή κριτηρίων, ώστε να καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή και η μαύρη εργασία Ενα ακόμα βασικό καινοτόμο στοιχείο στη φιλοσοφία των νέων προσκλήσεων είναι η ρήτρα ευελιξίας των Ταμείων , ώστε να χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις αλληλοσυμπληρωματικού χαρακτήρα απόκτηση αναβάθμιση εξοπλισμού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κάλυψη μισθολογικού ασφαλιστικού κόστους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, υπάρχει μέριμνα για την καταπολέμηση παθογενειών όπως η γραφειοκρατία Πώς θα διασφαλίσετε ότι οι κοινοτικοί πόροι θα κατευθυνθούν εκεί όπου πρέπει;

Η αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του συστήματος ΕΣΠΑ (γραφειοκρατία αδιαφάνεια ελλιπής πληροφόρηση ενδιαφερομένων) αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Εισαγάγουμε, λοιπόν, σημαντικές αλλαγές στη φάση υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων, ώστε να μειώσουμε το χρόνο και το κόστος για τους επενδυτές, καθώς επίσης να εξασφαλίσουμε την απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενική αξιολόγηση. Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν πρώτα ηλεκτρονικά την αίτησή τους και όταν εγκριθεί να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο τουλάχιστον αξιολογητές και η επιλογή τους γίνεται ηλεκτρονικά με κλήρωση. Οι αξιολογητές δεν θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των επενδυτών ούτε και στον ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης, πράγμα που γίνεται για πρώτη φορά. Η διαφοροποίηση των κριτηρίων εξασφαλίζει ότι τα λεφτά θα πιάσουν τόπο. Φέραμε νέα κριτήρια ώστε η αξιολόγηση να είναι ουσιαστική, βασισμένη σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ώστε να είναι όσο το δυνατό mo αντικειμενική για την ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών.

Προ ημερών ανακοινώσατε τέσσερις δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Τι είδους δράσεις θα πάρουν σκυτάλη;

Εκτός από τις τέσσερις προσκλήσεις νέων δράσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που δημοσιεύσαμε (σ.α: για την ενίσχυση μικρών, νεοφυών και τουριστικών επιχειρήσεων και άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), σύντομα θα ανακοινώσουμε δράση για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των δομών και μηχανισμών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (dusters, meta dusters) για να προωθήσουμε τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, δράση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων, καθώς επίσης δράσεις για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτομα. Συνολικά οι παραπάνω δράσεις θα έχουν προϋπολογισμό σχεδόν 150 εκατ. ευρώ. Προγραμματίζονται, ακόμα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών δράσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, θα προκηρύξουμε δράσεις για την Κοινωνική και Συνεταιριστική Οικονομία, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ.

Ποιος είναι ο ρόλος του νέου ΕΣΠΑ στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του υπουργείου Πότε θα έχουμε ορατά αποτελέσματα της υπό διαμόρφωση αναπτυξιακής πολιτικής στην πραγματική οικονομία;

Το ΕΣΠΑ αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο που στηρίζει το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα σε τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία αγροδιατροφη, φάρμακα και υγεία τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργεια εφοδιαστική αλυσίδα υλικά και κατασκευές, τουρισμός, πολιτιστική και δημιουργική δραστηριότητα περιβάλλον. Στη βάση του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού εστιάζουμε στην ευρύτερη έννοια των αλυσίδων αξίας και όχι απλά σε κάποιους κλάδους. Η αύξηση της πραγματικής απασχόλησης επιτυγχάνεται mo αποτελεσματικά εντός της αλυσίδας αξίας, απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε μεμονωμένο κλάδο. Ο συνδυασμός των αποτελεσματικών και καλά σχεδιασμένων κινήτρων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε βιώσιμες δραστηριότητες, αποτελεί εγγύηση για το αναπτυξιακό αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας.

Εχετε προαναγγείλει τη δημιουργία ενός καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) για τις προκαταβολές. Πότε θα τεθεί σε ισχύ και πώς ακριβώς θα λειτουργεί;

Για τη διευκόλυνση της ρευστότητας δημιουργούμε ειδικό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account), μέσω του οποίου το ισόποσο της προκαταβολής θα τίθεται στη διάθεση των επενδυτών χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών. Αναλήψεις θα μπορούν να γίνουν αποκλειστικά για την πληρωμή δαπανών των επενδυτικών σχεδίων από πιστωτικό ίδρυμα απευθείας στους λογαριασμούς των προμηθευτών. Με τον escrow account ο επενδυτής θα πρέπει να διαθέτει μόνο το ποσόν για την πληρωμή της ίδιας συμμετοχής του και του αναλογούντος ΦΠΑ κάθε τιμολογίου και όχι το ποσόν της επιχορήγησης. Το τμήμα του τιμολογίου που αφορά στην επιχορήγηση θα καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα, αφού προηγουμένως ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης έχει ελέγξει τα παραστατικά ως προς την επιλεξιμότητά τους. Δεδομένου δε ότι τα χρήματα θα είναι ήδη διαθέσιμα στον escrow account, δεν θα υπάρχουν καθυστφήσεις στην καταβολή στους προμηθευτές του ποσού που αναλογεί στην επιχορήγηση. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας του εν λόγω λογαριασμού θα περιγραφούν σε ειδική Υπουργική Απόφαση.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σας για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και για τα υφιστάμενα;

Πρώτα από όλα, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι και το 2016 συνεχίζεται η διάθεση υφιστάμενων προϊόντων στην αγορά, όπως το SME GUARANTEE FUND, το JEREMIE ICT VC, εργαλεία του ΕΤΕΑΝ κ.ά. Το προς διάθεση ποσό προσεγγίζει συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ σε όλα τα προϊόντα Επομένως, μέχρι να μπει στην αγορά η νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων, οι επενδυτές μπορούν να κάνουν χρήση των ήδη υφιστάμενων. Επιπλέον, αφού μελετήσαμε προσεκτικά τα προβλήματα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ανασχεδιάζουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις κεφαλαιουχικές συμμετοχές και τις μικροπιστώσεις, ενώ βεβαίως έχει προβλεφθεί η δημιουργία εργαλείων για δάνεια και εγγυήσεις. Οι μεγάλες ανταποδοτικές υποδομές του Jessica plus, το νέο Εξοικονομώ (για κατοικίες, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις), είναι μερικά ακόμα σημαντικά εργαλεία Η αλλαγή του σχεδιασμού τους εστιάζει στη διεύρυνση των ομάδων των τελικών δικαιούχων, στην επέκταση στις καινοτόμουςς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αύξηση της χρήσης της συνε πένδυσης και της επιχειρηματικής συμμετοχής, στην ενίσχυση της τομεακής και περιφερειακής τους διάστασης, στο νέο καθεστώς των μικρο πιστώσεων και στην ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 21/02/2016