Συνολικά 11 εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων από ξένα επενδυτικά σχήματα υλοποιήθηκαν το 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Pricewate rhouseCoopers (PwC), οι εγχώριες επιχειρήσεις στις οποίες μεταβιβάστηκε τουλάχιστον η καταστατική πλειοψηφία (33,3%) του μετοχικού τους κεφαλαίου σε ξένους ομίλους ήταν οι εξής: 1) 0 γερμανικός όμιλος Ergo International A.G απέκτησε μέσω της τράπεζας Πειραιώς το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστική Α.Ε., έναντι τιμήματος 90,1 εκατ. ευρώ. 2)Το αμερικανικό επενδυτικό fund Oaktree Capital Management προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Sani S.A και Ikos S.A. 3) Η αμερικανική εταιρεία Basketolnc. που είναι διαδικτυακή πλατφόρμα αγροτι κών προϊόντων, εξαγόρασε την εταιρεία εξαγωγής λαδιού Your Greek Olive Oil . 4) Η αυστριακή εταιρεία DunapackMosburgerGm bH, Θυγατρικό της Prinzhorn Holding GmbH, εξαγόρασε την εταιρεία ΒιοκυτΣυσκευασίες ΑΕΒΕ . 5) Το αμερικανικό private fund Amerra Capital Management LLC εξαγόρασε το 90% της συμμετοχής της Global Finance S.Α στην Ανδρομέδα έναντι 86,6 εκατ. ευρώ. 6) Η ολλανδική Home Holdings εξαγόρασε το 97,3% της Ιονικής Ξενοδοχειακή5 (Athens Hilton) έναντι 77,1 εκατ. ευρώ. 7)0 βελγικός βιομηχανικός όμιλος Ravago Distribution εξαγόρασε την Pen taplast Α.Ε. και 8) τη Δέλτα Χημική Α.Ε. . 9) Ο ιταλικός όμιλος ExinGroup εξαγόρασε μερίδιο της AIG Ελλάς Α.Ε. 10) Η ολλανδική επενδυτική εταιρεία Impalaln Στις συναλλαγές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικοποιήσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ και οι κινήσεις αποεπέν δυσης των τραπεζών από μη τραπεζικές δραστηριότητες. vestB.V. απέκτησε στρατηγική συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα της Αφοί Χιωτάκη ΑΒΕΕ από την Τράπεζα Χανίων. 11) Η γαλλική εταιρεία EmaroSAS εξαγόρασε το 45% της Laboratoires Lavipharm S.A., θυγατρική της εισηγμένης Lavipharm ένανιτ ποσού 1,1 εκατ. ευρώ. Οπως ανέφερε στη μελέτη της η PwC, περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα αγοράζουν οι ξένοι, ενώ οι Ελληνες κατά κανόνα πωλούν. Συνολικά, πέρυσι στην Ελλάδα άλλαξαν χέρια περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,4 δισ. ευρώ μέσα από 38 συναλλαγές. Στις παραπάνω συναλλαγές συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικοποιήσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ και οι κινήσεις αποεπέν δυσης των τραπεζών από μη τρα πεζικέ5 δραστηριότητεε. Τόσο η αξία όσο και ο αριθμό3 των συναλλαγών είναι σημαντικά αυξημένα. Ειδικότερα, η αξία των Ε&Σ ανήλθε σε 4,4 δισ. ευρώ και είναι κατά περίπου 2,5 cpop s υψηλότερη από εκείνη που είχε σημειωθεί το 2015. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η πώληση της τουρκικής Finansabank από την Εθνική Τράπεζα, η οποία από μόνη της αντιστοιχούσε στο 62% της αξίας των συναλλαγών. Χωρίς αυτή, η αύξηση της αξίας των Ε&Σ ανέρχεται στο 24% και στο 1,62 δισ. ευρώ. Αναπόφευκτα, η περυσινή σοδειά Ε&Σ χαρακτηρίστηκε από αυτό που η PwC ονόμασε αποε πένδυση των συστημικών τραπεζών από τα δευτερεύοντα περιουσιακά τους στοιχεία (non core assets). Σχεδόν 3,3 δισ. απέφεραν αυτέ5 οι αποεπενδύσεΐ5, ήτοι το 75% της ouvoXuais αξία5 συναλλαγών. Αν σε αυτά προστεθεί και το περίπου 0,5 δισ. ευρώ που προέκυψε από τις αποκρατικοποιήσεις (ΟΛΠ, Αστέρας κ.λπ.), τότε το 2016 χαρακτηρίζεται από αυτό που η αγορά ονομάζει ως σχεδόν υποχρεωτικές αποεπενδύσεις.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10/03/2017