Οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού ενέκριναν χωρίς όρους την εξαγορά της σλοβακικής εταιρείας SUNPHARMA από την ομάδα PHOENIX. Η SUNPHARMA λειτουργεί 42 φαρμακεία στη Σλοβακία και 8 στην Τσεχική Δημοκρατία, κυρίως σε προνομιακές περιοχές, όπως εμπορικά κέντρα. Ο Όμιλος PHOENIX λειτουργεί ήδη 115 φαρμακεία της στην Τσεχική Δημοκρατία με το εμπορικό σήμα Benu. Η απόκτηση της SUNPHARMA σημαίνει ότι η Phoenix μπορεί να επεκτείνει τη θέση της στη λιανική πώληση φαρμάκων. Ο Oliver Windholz, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου PHOENIX αναφέρουν ότι η απόκτηση της SUNPHARMA είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα προς το στόχο της εταιρείας να είναι ολοκληρωμένος φορέας παροχής υγειονομικής περίθαλψης.