ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Η συγκρότηση διακρατικής τεχνικής Eπιτροπής με ειδικούς στη φαρμακευτική πολιτική από κάθε χώρα, συμφωνήθηκε στη συνάντηση των εκπροσώπων των υπουργείων Υγείας 5 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα , Kυπρos, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα), που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας Α. Ξανθού. Η εν λόγω επιτροπή, θα προετοιμάσει τα επόμενα βήματα που είναι η δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στα κράτη μέλη σε θέματα Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας ( ΗΤΑ), ηλεκτρόνια διακυβέρνησα του συστήματος Υγείας, θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τιμολόγησης φαρμάκων και, κυρίως , συστηματικής διαπραγμάτευσης με τη φαρμακοβιομηχανία. Όπως αναφέρεται, η αναβαθμισμένη αυτή διακρατική συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο που για 1η φορά αναπτύσσεται στο Ευρωπαϊκό Νότο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις σε επόμενο στάδιο και για συγκλίσεις σε πολλά κομβικά ζητήματα που αφορούν την πολιτική φαρμάκου.

HEALTH DAILY 25/07/2016