Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό υγείας σχετικά με τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και τον περιορισμό των εξαγωγών φαρμάκων.