Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το μέλος μας Δημήτρης Κόκκορης, κέρδισε την πρώτη μάχη κατά της εταιρίας MSD (έκδοση προσωρινής διαταγής).

Έπονται τα ασφαλιστικά.

Ο σύλλογος σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους, θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να συνδράμει οποιαδήποτε νομική προσπάθεια οποιουδήποτε συναδέλφου.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ

Ο Γ. Γραμματέας
Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ