Στον Ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ανακτήσετε σε μορφή PDF τον εσωτερικό κανονισμό που διέπει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων.

Ανάκτηση καταστατικού